Article image

Filmtips fra Kristiansand bibliotek

Bibliotekarer ved Kristiansand folkebibliotek gir deg sine beste filmtips.

 

Skrevet av Merete Rimestad Riekeles og Karin Lien ved Kristiansand folkebibliotek. 

 

Please Stand By

Dette er en film om å utfordre seg selv - og å vokse på det. Dakota Fanning spiller hovedrollen som
den unge, kreative, autistiske Wendy. I et forsøk på å rekke innleveringsfristen i en
skrivekonkurranse forlater hun omsorgshjemmet hvor hun bor og legger ut på en flere døgns lang reise.

Wendy er vant til å forholde seg til tilværelsen på en regel- og bokstavtro måte, men i løpet av det
store prosjektet denne turen er for henne, utfordrer hun dette stadig mer. Vi blir vitner til hvordan
Wendy gjennom dette utvikler seg - og hvordan omsorgpersonene hennes ikke helt henger med på
denne utviklingen. Gjennom gapet mellom hvem og hva de tror Wendy er og det hun faktisk kan, vil
og holder på å bli tydeliggjøres de nydelige, kompliserte, såre og viktige relasjonene vi har til andre
mennesker. Samtidig vises det hvordan en tilværelse litt på siden av, men likevel underlagt, den
normative virkeligheten kan oppleves.

Det har vært jevn oppmerksomhet på autisme og utfordringene rundt det de siste årene. Please
Stand By
tar opp temaet på en seriøs, men langt fra tung måte. Vi får glimt inn i både hvordan det er
å være Wendy og å være blant hennes nærmeste. På en varm, sår og troverdig måte vises
rollefigurenes opplevelser og dilemmaer og streben etter å gjøre det rette frem.


Ønsker du å se noe som er meningsfullt og opplysende, men som ikke er tungt og som kan gi deg
innsikt og håp? Se Please Stand By! Perfekt for en sommerkveld når du trenger et avbrekk fra
strandlivet.

 

Salmer fra kjøkkenet


Dette er en film med handling fra 50-tallet, den gang Sverige var storebror i Norden. I arbeidet med
å utvikle et moderne og effektivt kjøkken har svenske forskere kartlagt husmødres bevegelser og
mønstre i husholdningsarbeidet. Nå er det ungkarenes tur og 12 forskere kommer kjørende i
kortesje i hver sin Volvo med en campingvogn på slep for å innta den norske bygda Landstad.

I den positivistiske forskningens ånd installeres observatøren Folke på en høy stigestol i et hjørne av
studieobjektet Isaks kjøkken. Derfra skal han kartlegge Isaks bevegelser uten at det skal foregå noe
samhandling dem imellom.

I Salmer fra kjøkkenet befinner vi oss i en verden av menn. Ensomme menn, menn som gjør så godt
de kan i en bygdehverdag uten kvinner. Filmen utforsker det som skjer mellom de to tause mennene
i Isaks kjøkken. Kan man egentlig befinne seg i samme rom i ukesvis uten å danne en slags
forbindelse? Kan man unngå å berøres av hverandre? Hvordan kan man bryte med det som
forventes av en? Det er sårt og vakkert, men også morsomt. Komikk oppstår i møtet mellom den
trauste hverdagen den fremtidsrettede troen på effektivisering. Historien om hva som utvikles
mellom Isak og Folke fortelles med langsom filming og sparsom dialog.
Lydbildet er neddempet, med fremtredende hverdagslyder.

Historien som fortelles er inspirert av virkelig forskning som foregikk på husmødres kjøkkenvaner i
Norden i etterkrigstiden, i Norge forvaltet av “Statens Forsøksvirksomhet i husstell”. Slik sett er det,
til tross for at fortellingen er oppdiktet, et lite gløtt inn i vår nære fortid. Filmen anbefales på det
varmeste fra en som selv har 50-tallskjøkken utviklet på bakgrunn av denne forskningen (ja, det står
stemplet “Moderne kjøkken” i mine kjøkkenskap!)

 

Still Alice


Hva skjer når det du behersker suverent plutselig ikke lenger er enkelt for deg? Når det du knytter en del
av identiteten din til forsvinner? Alice er en anerkjent språkprofessor som blir rammet av tidlig Alzheimer.
I løpet av måneder forandres hun fra å være en beundret 50-årig kvinne med kontroll på språket og livet
til å bli en som trenger hjelp til både å uttrykke seg og til det meste annet.

Filmen følger Alice og familien hennes gjennom denne tiden, med de utfordringene og dilemmaene de
møter. Temaet er aktuelt og alvorlig og filmen kan oppleves urovekkende, men ikke dyster.
Her er mye vakker filming og fint samspill. Anbefales dersom du vil kjenne litt på store følelser og ikke
viker unna for å felle en tåre.
 

Så som i himmelen


Denne svenske filmen fra 2004 har blitt en klassiker for flere. Historien om den internasjonalt kjente
dirigenten; Daniel, som trekker seg tilbake til landsbygda der han vokste opp berører både ensomhet og
tilhørighet, kjærlighet og fellesskap.

I Så som i himmelen møter vi et samfunn på nedadgående. Dette er den fraflyttede svenske landsbygden
og de menneskene som er igjen lever sine til dels dysfunksjonelle liv i fastlåste roller. Daniels hjemkomst
rokker ved både roller og oppfatninger og skaper uro i bygda. Filmen er både aktuell som en illustrasjon
på hva som kan skje når vi tillater at distriktene avfolkes, men også ikke minst som en historie om
mellommenneskelige relasjoner, om kjærlighet, om mot og om begrensninger.

Så som i himmelen er en himmelropende sørgelig, vond og opprivende, men også varm historie.

 

Ett minutts stillhet

Stalinstadt, DDR, 1956. Fem år før Berlinmuren blir reist, kan man fremdeles ta toget
fra øst til vest på dagstur, hvis man har et godkjent påskudd.

De to gymnaselevene Theo og Kurt drar til amerikansk sektor for å legge blomster på graven til
Kurts bestefar. Hovedformålet med turen er dog å komme seg på kino og se ny amerikansk film.
De lurer seg inn, og sjokkeres av nyhetene på den vesttyske filmavisen ;- det er oppstand i Ungarn,
og Sovjet har sendt tanks og soldater for å slå den ned. Tilbake hos klassekameratene
i Stalinstadt blir det heftig diskusjon, - bør Sovjet blande seg i Ungarns indre anliggende?

En kveld samles en gjeng elever hos en onkel av en av gutta, han hører på den
amerikanske radiostasjonen RIAS og leser innsmuglede aviser.
Der kan de blant annet lese at Ferenc Puskas, den populære ungarske fotballspilleren,
har blitt drept av russerne, noe som gjør ungdommene enda mer forbitret.

Dagen etter tar Kurt initiativ til ett minutts stillhet for å minnes ofrene for Sovjets overgrep i Ungarn.
Så godt som alle elevene tier, og den rasende klasselæreren går til rektor.
Rektor vil helst dysse dette ned, det er ikke bra for skolens rykte at avgangselevene oppfører seg slik.
Men lærerenhar snakket med en kollega som ikke vil la det passere. Skolestyrets leder kommer
og avhører hver elev. Det oppfordres til angiveri - hvem tok initiativet til dette? Det trues med represalier,
men elevene står samlet - alle var med på dette, det var for å minnes Puskas, sier de. 
(Puskas er ikke død, men han hopper av til vesten). Nå kjøres enda tyngre skyts fram,
elevene og familiene deres utsettes for et umenneskelig press, tragedier skjer.

Filmen bygger på en sann historie, dette skjedde i Stalinstadt i 1956. 
En studie i menneskelig integritet og ungdommelig mot.


Se alle filmene under her!