Article image

Ukas fredagsfilm // Uke 32

En sterk film basert på en sann historie om aboriginenes historie.

9. august er den internasjonale dagen for urfolk, som skal sette søkelys på urfolks kultur, og på det store mangfoldet urfolk representerer. 

Dagen ble innført i 1994 i forbindelse med det første møtet i arbeidsgruppen for verdens urbefolkninger. Gruppens virksomhet er en del av FNs arbeid for menneskerettighetene.

  • 476 millioner mennesker regnes som urfolk.
  • De bor i 90 ulike land, og utgjør rundt 5000 urfolksgrupper.
  • Urfolk utgjør rundt 5 prosent av verdens befolkning.
  • Det fins rundt 7000 språk blant verdens urfolk.

Kilde: FN

Ukas fredagsfilm er en film fra Australia som forteller en historie om hvordan aboriginerbarn av halvkaste ble tatt fra sine mødre for å australifiseres, noe som skjedde helt frem til 1970. 

 

Ukas fredagsfilm: Rabbit-Proof Fence (2002)

Tre jenter – halvt hvite, halvt urfolk – skal skoleres for å jobbe for hvite familier og ende opp i en kontekst der de til slutt kan gifte seg med hvite menn. Men jentene bestemmer seg for å flykte, og følger det over 250 mil lange gjerdet langs delstatsgrensen på et omveltende eventyr i den australske villmarken.

Filmen er basert på en sann historie.

  • IMDb-score: 7,4

Se filmen her! 

 

Vil du vil se en annen film som handler om mye av det samme, bare i Norden (hvordan barn av urfolk dro bort fra sine hjem for å "skoleres"), kan vi anbefale den svenske filmen Sameblod

 

Published: 09/08/2023   Last updated: 09/08/2023